Akademicki Ośrodek Pomocy

Akademicki Ośrodek Przeciwdziałania
Mobbingowi i Dyskryminacji CM

Kontakt:

Akademicki Ośrodek Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji CM to projekt Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu skierowany zarówno do studentów, jak i pracowników CM. W ośrodku można zasięgnąć porady, wsparcia ze strony specjalisty ( psychologa, pedagoga, prawnika, psychiatry, doradcy zawodowego) w zakresie trudności w obszarze zdrowia psychicznego niekorzystnie wpływających na studia, pracę czy życie prywatne.

AOPMD udziela porad i świadczy pomoc bezpłatnie dla wszystkich studentów i pracowników CM.

Konsultacja ze specjalistami możliwa jest poprzez aplikację Microsoft Teams oraz telefon.
Ewentualne wizyty osobiste możliwe są po konsultacji zdalnej ze specjalistą.

Do kogo jest kierowana pomoc

Z pomocy Akademickiego Ośrodka Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji CM korzystać mogą wszyscy studenci oraz pracownicy CM.

Pomoc oferowana jest w ramach cyklu spotkań interwencyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów.

Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej. Ośrodek nie zajmujemy się leczeniem tylko pomocą w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów.

Poufność porad

Pracowników Ośrodka obowiązuje bezwzględne zasady tajemnicy tak jak w placówkach ochrony zdrowia. Na wyraźnie życzenie władz Uczelni Ośrodek może przygotować jedynie sprawozdania ogólne ze swej działalności wskazując dane ogólne np. liczbę uczestników grup wsparcia, liczbę uczestników wykładu, seminarium czynnego szkolenia.

Gdy do nas zadzwonisz interesuje nas jedynie to, jak masz na imię i czy jesteś studentem/pracownikiem naszej uczelni. Gdy zgłosisz się na rozmowę lub grupę wsparcia podajesz imię i nazwisko, numer legitymacji studenckiej oraz oświadczasz, że jesteś studentem CM. Uczestnicy grup wsparcia podpisują deklarację wzajemnej poufności. Biorąc udział w grupie przedstawiasz się tylko z imienia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanując Państwa prawo do prywatności Collegium Masoviense Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie (zwana dalej „Uczelnią”) informujemy, że Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez gości serwisu internetowego http://www.cm.edu.pl/ są w pełni poufne.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Uczelni. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Uczelni są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu Uczelni pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Uczelni. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Władz Uczelni.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na stronie www Uczelni zbierane są dane dotyczące wizyty, np. dane statystyczne pozwalające określić ilości odsłon poszczególnych artykułów. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie wpływa na korzystania ze strony internetowej Uczelni. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych ten tej stronie jest
Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z siedzibą pod adresem:
Ul. Gabriela Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów.

Klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Więcej szczegółów na stronie internetowej w zakładce „RODO”.

Zmiana polityki prywatności

Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na adres: iodo@um.edu.pl .
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Uczelni, akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie