Polityka prywatności

Polityka prywatności
w Collegium Masoviense Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

Szanując Państwa prawo do prywatności Collegium Masoviense Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie (zwana dalej „Uczelnią”) informujemy, że Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez gości serwisu internetowego http://www.cm.edu.pl/ są w pełni poufne.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Uczelni. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Uczelni są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu Uczelni pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Uczelni. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Władz Uczelni.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na stronie www Uczelni zbierane są dane dotyczące wizyty, np. dane statystyczne pozwalające określić ilości odsłon poszczególnych artykułów. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie wpływa na korzystania ze strony internetowej Uczelni. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych ten tej stronie jest Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z siedzibą pod adresem: Ul. Gabriela Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów.

Klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Więcej szczegółów na stronie internetowej w zakładce „RODO”.

Zmiana polityki prywatności

Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na adres: iodo@um.edu.pl

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Uczelni, akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności.

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie