Student

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku . Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy : od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku
 • Letni : od 26 lutego 2024 roku do 30 września 2024 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku
 • od 8 stycznia 2024 roku do 28 stycznia 2024 roku
 • od 26 lutego 2024 roku do 27 marca 2024 roku
 • od 3 kwietnia 2024 roku do 16 czerwca 2024 roku

Sesje egzaminacyjne:

 • zimowa: od 29 stycznia 2024 do 11 lutego 2024
 • zimowa poprawkowa: od 19 lutego 2024 do 25 lutego 2024
 • letnia: od 17 czerwca 2024 do 30 czerwca 2024
 • letnia poprawkowa: od 1 września 2024 do 15 września 2024

Dni wolne od zajęć

 • przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2023 do 7 stycznia 2024
 • przerwa semestralna: od 12 lutego 2024 do 18 lutego 2024
 • przerwa świąteczna: od 28 marca 2024 do 2 kwietnia 2024
 • przerwa wakacyjna: od 1 lipca 2024 do 30 września 2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 listopada 2023 roku
 • 2 maja 2024 roku
 • 31 maja 2024 roku
 • dni ustalone dniami wolnymi od pracy w Collegium Masoviense na mocy odrębnych przepisów

Organizacja roku akademickiego 2024/2025

Rok akademicki 2024/2025 rozpoczyna się 1 października 2024 roku i trwa do 30 września 2025 roku . Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy : od 1 października 2024 roku do 25 lutego 2025 roku
 • Letni : od 26 lutego 2025 roku do 30 września 2025 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października 2024 roku do 22 grudnia 2024 roku
 • od 7 stycznia 2025 roku do 28 stycznia 2025 roku
 • od 26 lutego 2025 roku do 16 kwietnia 2025 roku
 • od 23 kwietnia 2025 roku do 15 czerwca 2025 roku

Sesje egzaminacyjne:

 • zimowa: od 29 stycznia 2025 do 11 lutego 2025
 • zimowa poprawkowa: od 19 lutego 2025 do 25 lutego 2025
 • letnia: od 16 czerwca 2025 do 30 czerwca 2025
 • letnia poprawkowa: od 1 września 2025 do 15 września 2025

Dni wolne od zajęć

 • przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2024 do 6 stycznia 2025
 • przerwa semestralna: od 12 lutego 2025 do 18 lutego 2025
 • przerwa świąteczna: od 17 kwietnia 2025 do 22 kwietnia 2025
 • przerwa wakacyjna: od 1 lipca 2025 do 30 września 2025

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2025 roku
 • dni ustalone dniami wolnymi od pracy w Collegium Masoviense na mocy odrębnych przepisów

Studencki Ruch Naukowy

Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego

Studenckie Koło Naukowe Położnictwa

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa

Studenckie Koło Naukowe Mediacji

Studencki Ruch Wolontariacki CM

Biuro Karier

Misja Biura Karier

 „Planowanie rozwoju zawodowego jest integralną częścią doświadczenia akademickiego każdego studenta naszej uczelni”

Kontakt:

 • bezpośredni: wtorki, czwartki, soboty godz. 10.00-13.00, pok. 21
 • telefoniczny: +48 46 855 47 09, wew. 21, wtorki, czwartki, soboty 13.00-15.00;
 • email: kariery@cm.edu.pl

Akademicki Ośrodek Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji

Akademicki Ośrodek Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji CM to projekt Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu skierowany zarówno do studentów, jak i pracowników CM. W ośrodku można zasięgnąć porady, wsparcia ze strony specjalisty ( psychologa, pedagoga, prawnika, psychiatry, doradcy zawodowego) w zakresie trudności w obszarze zdrowia psychicznego niekorzystnie wpływających na studia, pracę czy życie prywatne.

AOPMD udziela porad i świadczy pomoc bezpłatnie dla wszystkich studentów i pracowników CM.

Konsultacja ze specjalistami możliwa jest poprzez aplikację Microsoft Teams oraz telefon.
Ewentualne wizyty osobiste możliwe są po konsultacji zdalnej ze specjalistą.

Kontakt:

Druki do pobrania

System antyplagiatowy

Kontakt

Collegium Masoviense

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Żyrardowie